Tag archive for ‘சிறுநீரகக்கற்கள்’
By editor On Wednesday, September 14th, 2016
0 Comments

சிறுநீரகக்கற்கள் – தொல்லையும் தீர்வும்

சிறுநீரகத்தின் முக்கிய செயல்பாடு என்பதே ரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான நீர், தேவையற்ற More...